felnőttek

HelyNévTörténet

Emlékülés a Baranya megye földrajzi nevei megjelenésének 40. évfordulója alkalmából

Időpont:
2024. március 26. (kedd) 9.00–15.00

Helyszín:
Csorba Győző Könyvtár (Tudásközpont), 0. szint, Konferenciaterem
Pécs, Universitas u. 2/A | 72/501-690/28055 | baranyaihelyismeret@gmail.com

Szakmai partner: Baranya Honismereti Egyesület

A konferencia programja

9.00  Megnyitó MISZLER TAMÁS igazgató (Csorba Győző Könyvtár, Pécs)

1. A helynévkutatás nyelvészeti jelentősége
Elnök: Gőszy Zoltán
9.10  GÁBOR OLIVÉR régész, főmuzeológus (Janus Pannonius Múzeum, Pécs)
Ismert és feltételezett avarkori szavak
9.30  BARICS ERNŐ nyelvész, ny. egyetemi docens (Pécs)
A BMFN jelentősége a horvát nyelvtudomány számára
9.50  GERSTNER KÁROLY nyelvész, tudományos főmunkatárs (HUN-REN Nyelvtudományi Kutató-központ, Budapest)
A BMFN német nyelvű helyneveiről
10.10  Kérdések, vita
10.20  Kávészünet

2. A helynévkutatás társadalomtörténeti hozadékai
Elnök: Wéber Adrienn
10.40  VÖRÖS FERENC nyelvész, tanszékvezető főiskolai tanár (ELTE Savaria Egyetemi Központ, Szombathely)
A kelet-szlavóniai Rétfalu 18. századi anyakönyvének helyneveiről
11.00  ERDŐS ZOLTÁN történész, helyismereti könyvtáros (Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye, Pécs)
Közösségek történeti tudása – helynevekben megőrizve. Egy esettanulmány
11.20  MÁTÉ GÁBOR etnográfus, egyetemi docens (PTE BTK NTI Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, Pécs)
Őslakosok-e a tótok Baranyában? Gondolatok egy hely- és személyneveken alapuló településtör-téneti teóriáról
11.40  CSIBI NORBERT történész, egyetemi adjunktus (PTE BTK TTI Újkortörténeti Tanszék, Pécs) GŐZSY ZOLTÁN történész, egyetemi docens (PTE BTK TTI Újkortörténeti Tanszék, Pécs), igazgató (MNL Baranya Vármegyei Levéltára)
Pesty Frigyes történeti kutatásai
12.00  Kérdések, vita
12.10  Ebédszünet

3. A helynévkutatás története
Elnök: Erdős Zoltán
13.20  PESTI JÁNOS nyelvész, ny. egyetemi docens (Pécs)
A 200 éves pécsi és a baranyai helynévkutatás korszakai és eredményei
13.40  WÉBER ADRIENN történész, helyismereti könyvtáros (Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye, Pécs)
Gondolatok Németh Béla névtudományi munkásságának ókori vonatkozásairól
14.00  NAGY IMRE GÁBOR ny. főlevéltáros (Pécs)
Az 1904. évi helységnév-rendezés Baranyában
14.20  TURÓS LÁSZLÓNÉ általános iskolai tanár, szociográfus (Pécs)A BMFN egyik közzétevője voltam
14.40  Kérdések, vita

14.50  Összegzés, a konferencia zárása 

 

 

 

Oldalak

Feliratkozás RSS - felnőttek csatornájára