Küldetés, stratégia

Küldetés, stratégia

Küldetésnyilatkozat

Pécs, a kultúra városa és kincses Baranya megye egyik fontos tudás- és közösségi központjaként a Csorba Győző Könyvtár feladatának tekinti:

 • a gyerekek olvasóvá nevelését;
 • a digitális kompetenciák, az információs műveltség terjedésének elősegítését;
 • a megye lakosságának segítését az élethosszig tartó tanulás folyamatában;
 • figyelemmel kísérni az idősek művelődési, felnőttképzési és rekreációs szükségleteit;
 • a megyében élő nemzetiségek dokumentum ellátását;
 • a kapcsolat fenntartását a megye kulturális intézményeivel, civil szervezeteivel, valamint a megyei és országos szakmai szervezetekkel;
 • az együttműködést a határon túli szakmai szervezetekkel, egyesületekkel és intézményekkel;
 • a hátrányos helyzetűek és a fogyatékkal élők esélyének növelését a kulturális javakhoz való hozzáférésben;
 • a városban és a megyében működő vállalkozások, intézmények ellátását a számukra releváns információval;
 • közösségi és kulturális programok szervezését a megye és a város lakosságának;
 • a rendezvényei által a helyi közösségek működésének ösztönzését, elősegítését;
 • a megye helyismereti dokumentumainak szakszerű gyűjtését, feldolgozását és szolgáltatását távoli eléréssel is, valamint helyismereti kutatások végzését, publikációk kiadását.

Stratégiai célok

 1. Szabad és korlátozás nélküli hozzáférés biztosítása.
 2. Baranya megye digitalizációs központja.
 3. Információs műveltség és digitális kompetenciafejlesztés.
 4. A könyvtár, mint közösségi tér és a közösségek tere avagy a szinergiák feltárása.
 5. Olvasáskultúra fejlesztése és ismeretek terjesztése.
 6. Könyvtárbusz módszertani műhely.
 7. Minőségi szolgáltatások működtetése és bevezetése.
 8. Minőségi humánerőforrás menedzsment

Jövőkép

A Csorba Győző Könyvtár célul tűzi ki, hogy olyan 21. századi könyvtár legyen, amely egyben Pécs városa és Baranya megye kiemelkedő kulturális közösségi tere és információszolgáltató intézménye is.

Célunk, hogy hagyományos és dinamikusan növekvő digitális gyűjteményünkkel, valamint kulturális és közösségi rendezvényeinkkel, magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtva eljussunk a város és a megye minden lakosához, s kiszolgáljuk a helyi közösségek információs és kulturális igényeit.

Munkatársaink proaktív, innovatív és jövő orientált módon folyamatosan fejlesztik szolgáltatásainkat, tekintet nélkül arra, hogy olvasóink személyesen vagy távolról veszik igénybe azokat.

A Csorba Győző Könyvtár egész Baranya megyében a legmeghatározóbb szerepet kívánja betölteni az olvasás népszerűsítésében, a digitális kompetenciák fejlesztésében, a megye kulturális örökségének megőrzésében.

Más intézményekkel, civil szervezetekkel olyan partneri kapcsolatokat épít ki és tart fenn, amelyek a fenti célok elérését szolgálják.