Már én is olvasok!

Már én is olvasok! - Letölthetővé vált a legújabb szülőknek/nagyszülőknek szóló könyvajánló segédletünk

A Csorba Győző Könyvtár kiemelt feladata, hogy minél korábbi életszakaszban felkeltse a gyermekek (a legkisebbektől az iskolásokig) figyelmét az olvasás iránt. A gyermekkönyvek hatalmas kínálatában a szülőknek, nagyszülőknek sokszor nagyon nehéz megtalálni a gyermekük/unokájuk életkorának, érdeklődési körének, fejlődési ritmusának megfelelő olvasmányt. Ebben nyújtanak segítséget az Olvasásra születtem! ismeretterjesztő és könyvajánló füzetek, amelyek tematikus ajánlót és szakirodalmat is kínálnak a 0-10 éves korú gyermekeknek három füzetben.

A sorozat első része 2012-ben pályázati forrásnak köszönhetően készült el gyermekkönyvtárosaink és Dr. Béres Judit, a PTE HFMI Könyvtár és Információtudományi Tanszék docense, a pécsi biblioterapeuta képzés alapítója együttműködésében, aki a sorozat további részeinek főszerkesztését is vállalta.

A füzetek nem titkoltan olyan nemzetközileg jól ismert, évek óta sikerrel futó olvasásra nevelési programokhoz kívánnak csatlakozni, mint az angol „Bookstart” vagy az olasz „Nati per leggere”. Fontos hangsúlyozni, hogy a füzetek célja nem a korai, túlzott fejlesztés, hanem annak az ösztönzése, „hogy a gyermek az életkorának, mentális fejlettségi szintjének és egyéni fejlődési ritmusának megfelelő módon és eszközökkel, a gyermek spontán tudásvágyára és kapcsolati igényeire építve keltsük fel az érdeklődést az olvasás iránt, s fordítsuk a figyelmét az iskolai tanuláshoz elengedhetetlen részkészségek játékos fejlesztésére.”

Az Olvasásra születtem! című első füzet már a gyermekek születése előtt felhívja a szülők figyelmét a  mesélés, az olvasás túlbecsülhetetlen jelentőségére. A kiadvány az óvodáskorig bezárólag tárgyalja a könyv és az olvasás megszerettetésének első fontos lépéseit és műfajait, vagyis a babáknak készült rágható, csörgő-zörgő, érdekes, színes-képes leporellóktól a mondókákon, kiszámolókon át az állatmesékig. A füzetet 2015-ben frissítettük, újranyomtattuk.

A második, Olvass nekem! című folytatás már a 3-6 éves korosztályba tartozó gyermekekre összpontosítva mutatja be, hogy mit és miért olvassunk a gyerekeknek. Az iskoláskort megelőző olvasásra nevelés két alappillére a könyv megszerettetése és a mindennapos élet természetes részeként való használatának kialakítása, valamint a különböző készségek, képességek magalapozása. A füzetben ehhez találunk a meséktől a verseken, dalokon keresztül ismeretterjesztő és foglalkoztató anyagokat.

Az idei évben jelent meg a sorozat harmadik füzete Már én is olvasok! címmel a 7-10 éves korosztály számára. A füzetben található kiadványok segíthetik az óvodából iskolába való átmenet időszakát, bátorítást, lelki támogatást és segítséget nyújtanak az új közegbe való beilleszkedésben. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az olvasás és írás tanulása nem verseny, hagyni kell, hogy a friss tudás leülepedjen, acélosodjon, s fontos, hogy ehhez könnyen érthető, élvezhető, a mai világhoz, élethelyzetekhez, élményekhez közelibb, befogadhatóbb művekkel találkozzanak a gyerekek. A füzet a szerethető gyermekirodalmi és ismeretterjesztő műveken túl az olvasási, szövegértési készségek fejlesztésére is alkalmas játékokat és fejlesztő módszertani ismeretet, feladatötleteket, foglalkozásterveket és szakirodalmat is javasol. Ahogy a szerkesztő fogalmaz: „A kiadvány olyan művekre koncentrál, amelyek meg tudják mutatni a gyerekeknek az olvasás örömét és a könyvek értékét, hasznát, mert például olyan kérdésekről, élethelyzetekről szólnak, amelyek lekötik és bevonódásra késztetik, személyesen érintik és megragadják, szórakoztatják a mai gyerekeket”. A kiadványt ezúttal dr. Béres Judit könyvtáros egyetemi hallgatóinak hathatós segítségével szerkesztette egy kurzus keretében. A füzetben található könyvajánlók a szerzők saját olvasói véleményét tükrözik. A kiadvány illusztrációinak elkészítésében Rőmer Viola, könyvtáros egyetemi hallgató működött közre. Béres Judit így zárja a kiadvány szerkesztői előszavát: „Sokszínű, élettel teli, fiatalos, lendületes könyvajánló jött létre, amely a szerkesztői és lektori munka után is megőrizte frissességét, sokarcúságát, és talán kicsit meg is tudta újítani ezt a műfajt."

A Csorba Győző Könyvtár gondozásában megjelent sorozatot szeretettel ajánljuk szülőknek, nagyszülőknek, pedagógusoknak és könyvtárosoknak egyaránt.  Mindhárom füzet letölthető holnapunkon a kiadványaink menüpontból.

A kiadványokban található könyvek könyvtárainkban kölcsönözhetőek. Kérje gyermekkönyvtárosaink segítségét a keresésben.

Pajor Zsófia

 Csorba Győző Könyvtár