Helyismeret a települési könyvtárban - KSZR szakmai napot tartottunk

A február 11-én megrendezett, hagyományos KSZR (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) szakmai napunk középpontjában idén a helytörténeti kutatás szerepelt. Szó esett a helyismereti dokumentumok megőrzésének fontosságáról, a gyűjtésükről, rendszerezésükről, és digitalizálásukról is.

Intézményünk igazgatója Miszler Tamás nyitotta meg az eseményt, elmondta: az értékmegőrzés fontos feladata a települési könyvtáraknak, ebben a munkában a Csorba Győző Könyvtár szakmai támogatást tud nyújtani. Hozzátette: intézményünk nyitott a megkeresésekre, hiszen fontos feladatunk Pécs és Baranya dokumentumainak feldolgozása, digitalizálása.

Szöllősi Gréta, a megyei hálózati osztályunk vezetője összegezte a tavalyi évet, beszélt a nemrégiben lezajlott szakfelügyeleti vizsgálatról, valamint az idei év kapcsán elmondta: a szolgáltatások folyamatos fejlesztésének célja, hogy szakmailag felkészülten várják kollégáink a települések olvasóit. A tervek szerint ebben az évben elégedettségmérést is végzünk majd a KSZR könyvtárosaink körében. Elhangzott az is, hogy a tavalyi év hálózatépítő képzése sikeres volt, így a tervek szerint a képzés idén is folytatódik, így immár harmadik alkalommal fogunk könyvtárosainknak ismét lehetőséget biztosítani, hogy további könyvtárszakmai ismeretekkel gyarapodjanak. A megújult honlapunkra pedig minden fontos tudnivaló felkerül hamarosan.

Németh Luca kulturális szervező munkatársunk a 2020-as év könyvtári rendezvényeiről beszélt a jelenlévőknek, hangsúlyozva, hogy az idei évben módosulnak a programszervezés alapjai. A friss programajánló nagyon gazdagnak ígérkezik. A kollégák több mint 200 programajánlat közül válogathattak, így kialakítva egy változatos rendezvénykiajánlót, amelyet hamarosan közzéteszünk weboldalunkon. A választott programokat idén egy űrlapon kell jelezni a szervezők felé, amin belül lehetőség lesz a szolgáltató hely éves programjainak tervezésére.

Pap Dávid, a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti osztályának vezetője előadásában számos példát hozott a helyismereti anyagok feltárása kapcsán. Bemutatta azt a helyismereti adatbázist (www.baranyaidigitar.hu), amelyet intézményünk fejlesztett, és amely folyamatosan bővül online tartalmakkal, digitalizált hagyományos és audiovizuális helytörténeti dokumentumokkal. Intézményünk osztályvezetője továbbá praktikus módszertani tanácsokkal látta el a jelenlévőket, arról is kiemelten beszélt, hogy a Csorba Győző Könyvtár miként tudja segíteni a kitelepülési önkormányzatokat, a helyi könyvtárakat az értékek dokumentálásában.

Vasvári Gergely, a Szigetvári Ellátási Térség referense előadásában részletesen, gyakorlati példákkal mutatta be, hogy saját munkája során miként is végzi a helyismereti gyűjtést, dokumentálást, ennek kapcsán több szigetvári vonatozású dokumentumot be is mutatott.

Az előadásokat Bősz Attila, a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárának munkatársa zárta, aki bemutatta azokat a forrásokat (pl. települési testületi jegyzőkönyvek, anyakönyvi kivonatok, földhivatali tulajdonlapok stb.), amelyek alapján ő és intézménye munkatársai végzik a településkutatást. Az említett dokumentumok rendkívül fontosak egy-egy település múltjának megismerésében, lényeges, hogy a könyvtárosok is tudjanak ezekről, megismerjék ezeket.

A szakmai nap workshopokkal zárult, az egyik Pap Dávid Zoltán vezetésével zajlott. Itt a helytörténeti dokumentumok rendszerezéséről, digitalizálásáról lehetett több információt, példákat hallani. A másik workshopban pedig Németh Luca a Kahoot! elnevezésű online kvízt mutatta be, amellyel egy baranyai vonatkozású helyismereti játékban vehettek részt jelenlévők.

Minden kedves kollégánknak jó munkát kívánunk az idei évre!