Eredményes évet zártunk - a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2019-ben

Az idei év első negyedévének végére készült el a megyei könyvtárellátásunk eredményeinek összegzése 2019-ről. A közel háromszáz településről beérkezett adatok feldolgozása, rendszerezése aprólékos munka volt. Az elmúlt év során számos könyvtár megújult Baranyában, könyvtárbuszaink közel 35 ezer kilométert tettek meg, a megyei könyvtárellátás honlapja pedig teljes átalakuláson ment át. Összegzésként elmondható: eredményes volt az év. Jöjjenek a részletek.

A Csorba Győző Könyvtár 2019-ben Baranya megye 286 településén szolgáltatott: 219 településen működött könyvtári szolgáltató hely, míg 67 települést az intézmény két könyvtárbusza látott el könyvekkel. A megye 9 ellátási térségének 219 szolgáltatóhelyére összesen 28.349 darab dokumentum oda. A 2019-es évben tovább nőtt az igény a könyvek eljuttatását biztosító postai szolgáltatásra, összesen 1752 darab dokumentumot ért oda így a megye könyvtáraiba. 

206 településre és a két könyvtárbuszra összesen 187 féle folyóiratot fizetett elő az intézmény, 1358 példányban. Az év során 78 települési könyvtárban történt állományellenőrzés, a munkatársak összesen 102000 darab dokumentumot ellenőriztek le. Valamint megkezdődött az önkormányzatok tulajdonában lévő dokumentumok feldolgozása, a tavalyi évben ez 10 településen zajlott le,  összesen 14500 db dokumentumot rögzítettek a rendszerben a Könyvtár és a munkában résztvevő városi könyvtárak munkatársai. 

Az intézmény két könyvtárbusza a 67 településen új menetrend szerint szolgáltatott, a korábbiakhoz megszokottan havonta kétszer, másfél órában volt lehetősége a településen élőknek igénybe venni a szolgáltatást. Menetrend szerint naponta 4 településre jutottak el a könyvtárbuszok. A tervezett szolgáltatási napok száma 201 volt mindkét jármű esetén, de az év során külső tényezőkből, karbantartás és időjárási okok miatt az egyes könyvtárbusz 167 nappal, a kettes könyvtárbusz pedig 175 nappal zárta az évet, összesen 34873 km-t megtéve.

Az összesített adatok alapján a 286 szolgáltatóhelyen a regisztrált könyvtárhasználók száma 2019-ben összesen 15163 fő volt, ez az ellátott lakosság 12,5 %-a. A kölcsönzött dokumentumok száma 146451 db, míg helyben 189.449 db dokumentumot használtak a könyvtárakba betérő olvasók. Személyes használatra 252187 alkalommal került sor, ebből internetet 101030 esetben használtak. A 14 év alattiak 124875 alkalommal látogatták a könyvtárakat, és 52753 db dokumentumot kölcsönöztek.

A Csorba Győző Könyvtár szervezésében összesen 629 rendezvény zajlott le a településeken, amelyeken 25407 fő vett részt. A KSZR normatívából finanszírozott programokon kívül további 1006 rendezvényt szerveztek a települések, 28710 résztvevővel. Könyvtári programok a könyvtárbuszokon is folyamatosan voltak, a két busz könyvtáros munkatársainak szervezésében összesen 146 program zajlott le. Átlagosan tehát településenként 5-6 rendezvény valósult meg az év során.

2019-ben az évek óta aktív településeken továbbra is havi, kéthavi rendszerességgel rendeztek filmvetítéseket és hozzá kapcsolódó könyvtári foglalkozásokat. Baranya megyében 45 telepített szolgáltatóhelyen és a 2 könyvtárbuszon elérhető a KönyvtárMozi szolgáltatás. Az aktív településeknek köszönhetően eddig a megyében 5620 gyerek (14 év alatt), 3995 aktív felnőtt (14-65 év), 643 idős (65 év felett) vett részt a filmvetítéseken. 

Az előző évek fejlesztési irányát követve, tavaly is bővült a szolgáltatóhelyek eszközparkja, valamint számos helyre kerültek új bútorok, és mindemellett több település teljes könyvtári bútorzata is megújult. 2019-ben 3 szolgáltatóhely (Bogdása, Magyarmecske, Tarrós) kapott támogatást az NKA „Kistelepülési könyvtárak eszközfejlesztése” című pályázatán, így ezeken a településeken a bútorzat felújítására a 2020-as év során kerül sor. 

Intézményünk hat könyvtári szolgáltató helyen vezette be a Corvina Integrált Könyvtári Rendszer kölcsönzési modulját, melynek segítségével lehetőség nyílik a dokumentumok elektronikus kölcsönzésére, visszavételére, hosszabbítására, valamint az olvasók regisztrálására is.

2019-ben a Csorba Győző Könyvtár honlapjával együtt megújult a Baranyai Könyvtárellátás weboldala is. Az új honlapon (bkszr.csgyk.hu) átláthatóbban szerepelnek a településekre vonatkozó legfontosabb információk. Érdemes meglátogatni!

A tavalyi év még részletesebb beszámolója a Könyvtári HírZengő című lapunk 2020/1-es számában olvasható, amely elérhető a honlapunkon.