Hodinka Antal

Foglalkozás:
történész; egyetemi tanár; dékán; rektor
Született:
Ladomér (Zemplén vármegye), 1864. 01. 12.
Elhunyt:
Budapest, 1946. 07. 15.
Iskola:
Budapesten teológia, történelem, szláv filológia
Életpálya:
A pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem tanára a magyar történelem tanszéken (1914–). Az egyetemmel Pécsre költözött, az Világtörténeti Intézet vezetője (1923–1934), bölcsészkari dékán (1926/27), rektor (1932/33).
Szakmai szervezeti tagság:
MTA levelező tagja (1910); MTA rendes tagja (1933)
Fokozat:
MTA levelező tagja (1910); MTA rendes tagja (1933)
Tevékenységi hely:
Pécs
Életrajzi irodalom:

Benke József: Az Erzsébet Tudományegyetem rektorai és dékánjai. – Pécs : POTE, 1998. – p. 85-87. : ill.  (PC 6910)
Dolgozatok Hodinka Antal tiszteletére / szerk. Udvari István. - Nyíregyháza : Bessenyei György Tanárképző Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 1993.
A Hajdúdorogi Bizánci Katolikus Egyházmegye jubileumi emlékkönyve, 1912–1987 / szerk. Timkó Imre. – Nyíregyháza : Görög Katolikus Püspöki Hiv., 1987. – p. 210-211.
Hodinka Antal emlékkönyv : Tanulmányok Hodinka Antal tiszteletére / szerk. Udvari István. - Nyíregyháza : Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 1993.  (PC 6387)
Hodinka Antal: Ruszin - magyar igetár = Ruszünsz'ko – madjarsz'küj szlovar' glagoluv. – Nyíregyháza : Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 1991. – p. IX-XII.
Holub József:  Dr. Hodinka Antal . - Pécs : Házi soksz., 1934.  (PE 83)
Katolikus lexikon / szerk. Bangha Béla. – Budapest : Magyar Kultúra, 1931–1933
A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága 2. kötet / szerk. és kiad. Szabó Pál. – Pécs : Dunántúl, 1940. – p. 382-387.
Magyar életrajzi lexikon / főszerk. Kenyeres Ágnes. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1967–1994.
Magyar katolikus lexikon / főszerk. Diós István. – Budapest : Szent István Társulat, 1993–2013.
A magyar társadalom lexikonja. – 2. bőv. kiad. – Budapest : Magyar Társadalom Lexikonja Kiadóvállalat, 1931.
Memoria professorum Quinqueecclesiensium. – Pécs : Pécsi Tudományegyetem, 2000. : ill. (PC 7114)
A Pallas nagy lexikona : az összes ismeretek enciklopédiája : tizenhat kötetben. - Budapest : Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, 1893–1900
Pécs-Baranyai ismertető / szerk. Kalotai László. – Pécs : Dunántúl, 1934. – p. 385.
Pécs-baranyai történelmi arcképcsarnok / szerk. Ódor Imre, Lengvári István. – Pécs : BML, 2004. : ill. (CD-ROM) (PCR 32)
Pécs lexikon / főszerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécs Lexikon Kulturális Nonprofit Kft., 2010. : ill.
Pécsi egyetemi almanach I. kötet. – Pécs : Pécsi Tudományegyetem, 2015. – p. 82. : ill.
Pécsi fejek / szerk. Zsadányi Oszkár és Klamár Gyula. – Pécs : Pécsi Irodalmi és Könyvnyomda Rt., 1928. – p. 88.
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. – Budapest : Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, 1981.
Udvari István: Hodinka Antal (1864-1946) munkássága : különnyomat Hodinka Antal :
Ruszin-magyat igetár című műből. – Nyíregyháza : Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 1991.  (PC 6271)
Új magyar életrajzi lexikon / főszerk. Markó László. – Budapest : Magyar Könyvklub, 2001.

 

Baranya, 1994–1995:107-111. ; 1996–1997:295-298.
Dunántúl,1932.06.04:3. ; 1934.01.13:3. ; 1935.05.23:5.
Dunántúli Napló, 1971.07.11:7. ; 1974.01.12: ; 1979.02.11:10. ; Új Dunántúli Napló, 2004.03.20:8. : ill.
Filológiai Közlöny, 1978.2:223-226.
Görögkatolikus Szemle, 1993.7:1-2. : ill.
Honismeret, 1995.5:62-69.
Humán Források, 2004.3:9.
Jelenkor, 1964.12:1147-1148.
Kelet-Magyarország, 1993.5.19:
Orvoskari Hírmondó, 2004. 4:46.
Századunk, 1965.6:1403-1405.
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1994.1-2:149-156.


A-Á, B , C-Cs , D , E-É , F , G-Gy , H , I , J , K , L , M , N , O-Ő, P , R , S-Sz , T , U , V , W , X , Z-Zs


© 2011-2017 Csorba Győző Könyvtár Creative Commons Licenc