Fenyvessy Béla, zalai

Névváltozat:
Grünbaum Béla
Foglalkozás:
orvos; egyetemi tanár
Született:
Budapest, 1873. 08. 15.
Elhunyt:
Pécs, 1954. 01. 06.
Iskola:
Budapesti Tudományegyetem (1897)
Életpálya:
Az Erzsébet Tudományegyetem Közegészségtani Intézetének alapító professzora, igazgatója (1918–1944), dékán (1933/1934). Az első vidéki közegészségtani állomás megszervezője (1924). Intézete egyben a megye higiéniai és bakteriológiai vizsgálóállomása is. Vármegyei tb. tiszti főorvos (1926.június 9–).
Fokozat:
MTA doktora (1952)
Tevékenységi hely:
Pécs
Kitüntetés :
Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje (1948)
Életrajzi irodalom:

Baranya vármegye és Pécs szab. kir. város közigazgatási almanachja / szerk. Katics Antal. – Pécs : Kultúra, 1933. – p. 200-201.
Benke József: Az Erzsébet Tudományegyetem rektorai és dékánjai. – Pécs : POTE, 1998. – p. 67-69. (PC 6910)
A felszabadulás aranykönyve / összeáll. Zsadányi Oszkár és Kussinszky Endre. – Pécs : Pécs Szabad Királyi Város, 1931. – p. 144-145.
Híres magyar orvosok / szerk. Kapronczay Károly, Vizi E. Szilveszter. – Budapest : Galenus, 2003. – 4. kötet p. 66-70.  (610 H 70)
Keresztény magyar közéleti almanach / fel. szerk. Hortobágyi Jenő. – Budapest : Pátria, 1940.
Kis arcképcsarnok / Benke József. – Pécs : POTE, 2000. (PB 9008)
Kiss Péter: Magyar zsidó orvosok : életrajzok gyűjteménye. – Budapest : Ab Ovo Kiadó, 2016.
Magyar életrajzi lexikon / főszerk. Kenyeres Ágnes. – Bp. : Akad. K., 1967. – Kiegészítő kötet: 3. 1981.
A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága / szerk. és kiad. Szabó Pál. – Pécs :  Dunántúl, 1940.
A magyar társadalom lexikonja. – 2. bőv. kiad. – Budapest : Magyar Társadalom Lexikonja Kiadóváll., 1931.
Memoria professorum Quinqueecclesiensium. – Pécs : Pécsi Tudományegyetem, 2000. (PC 7114)
Pécs lexikon / főszerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécs Lexikon Kulturális Nonprofit Kft., 2010.
Pécs-Baranyai ismertető / szerk. Kalotai László. – Pécs : Dunántúl, 1934. – p. 376.
Pécsi családfák / Kepes Tibor és Zsadányi Oszkár riportjai. – Pécs : László Nyomda, 1933. – p. 52.
Pécsi egyetemi almanach I. kötet. – Pécs : Pécsi Tudományegyetem, 2015. – p. 130. : ill.
Pécsi fejek / szerk. Zsadányi Oszkár és Klamár Gyula. – Pécs : Pécsi Irodalmi és Könyvnyomda Rt., 1928. – p. 85-86.
A Pécsi Orvostudományi Egyetem évkönyve : 1967/68. tanév. – Pécs : POTE, 1969. – p. 83-84.  (PC 3605)
Révai új lexikona / főszerk. Kollega Tarsoly István. – Szekszárd : Babits, 1996–2008.
Új magyar életrajzi lexikon / főszerk. Markó László. – Budapest : Magyar Könyvklub, 2001.

Dunántúl, 1926.02.13. ;  1927.01.20. ;  1929.03.27.
Egészségtudomány, 1971.3:222-228.
Orvoskari Hírmondó, 2002.jún:12-15. : ill.
Pécsi Est, 1925.01.25.
Pécsi Műszaki Szemle, 1987.3-4:9-10. : ill.
Pécsi Napló, 1925.11.01. ; 1926.02.13. ;  1926.05.01. ;  1926.08.01. ; 1927.01.20. ;  1929.03.27., ; 1929.11.20.(Heim Pál emlékbeszéd)
Új Dunántúl, 1947.10.4:3.


A-Á, B , C-Cs , D , E-É , F , G-Gy , H , I , J , K , L , M , N , O-Ő, P , R , S-Sz , T , U , V , W , X , Z-Zs


© 2011-2017 Csorba Győző Könyvtár Creative Commons Licenc