Ernst Jenő

Foglalkozás:
orvos; biofizikus; egyetemi tanár
Született:
Baja, 1895. 04. 16.
Elhunyt:
Pécs, 1981. 02. 27.
Iskola:
Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Kar (Pécs) (1924)
Életpálya:
Az Erzsébet Tudományegyetem Gyógyszertani (1923–1932), Orvosi Fizikai (1932–1938), Kémiai Intézetének (1938–1939) munkatársa, egyetemi tanár (1937). A szegedi Ferenc József Tudományegyetem tudományos munkatársa (1939–1944). A POTE Biofizikai Intézetének megbízott vezetője (1945–1947), igazgatója (1947–1972).
Szakmai szervezeti tagság:
International Union of Pure and Applied Biophysics; Magyar Biofizikai Társaság, alapító elnök
Fokozat:
MTA levelező tagja (1946), MTA rendes tagja (1946)
Tevékenységi hely:
Pécs
Kitüntetés :
Kossuth-díj (1948, 1956); Munka Érdemrend arany fokozata (1953, 1955, 1970); Akadémiai Aranyérem (1971); Pro Universitate, arany (1971); A POTE díszdoktora (1980)
Életrajzi irodalom:

Hallama Erzsébet:  "Fele játék, fele gyötrelem" : Tudósportrék. –  Pécs : Baranya Megyei Kvt., 1986. – p. 23-39. : ill..  (PB 7104)
Kis arcképcsarnok / Benke József. - Pécs : POTE, 2000.   : ill.  (PB 9008)
Kiss Péter: Magyar zsidó orvosok : életrajzok gyűjteménye. – Budapest : Ab Ovo Kiadó, 2016.
Magyar életrajzi lexikon / főszerk. Kenyeres Ágnes. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1967– : ill.
A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága / szerk. és kiad. Szabó Pál. – Pécs : Dunántúl, 1940.
Magyarok a természettudomány és a technika történetében : Életrajzi lexikon A-tól Z-ig / főszerk. Nagy Ferenc. - Bp. : Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, 1992.
Memoria professorum Quinqueecclesiensium. – Pécs : Pécsi Tudományegyetem, 2000. : ill.  (PC 7114)
Pécs lexikon / főszerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécs Lexikon Kulturális Nonprofit Kft., 2010.  : ill.
Pécsi egyetemi almanach I. kötet. – Pécs : Pécsi Tudományegyetem, 2015. – p. 127-128. : ill.
Pécsi Orvostudományi Egyetem évkönyve 1979/80. és 1980/81. tanév. – Pécs : POTE, 1981. – p. 17-18, 90-91. : ill.  (PC 3605)

Dunántúli Napló, 1961.06.04:4. ; 1971.05.22:7. : ill. ; 1981.03.01:3. : ill. ; 1981.05.10:8. ; Új Dunántúli Napló, 2005.04.29:17. : ill.
Fizikai Szemle, 1981.11:428-431, 431-434. (publikációk jegyzéke)
Független Néplap, 1948.10.16:4.
Jelenkor, 1981.5:387-395.
Magyar Nemzet, 1970.04.14:7. ; 1971.05.11:5.
Magyar Tudomány, 1981.6:476-478. : ill.
Népszabadság, 1980.10.11:7.
Orvosi Hetilap, 1981.05.10:115-116.
Orvoskari Hírmondó, 2005.5:11-12. : ill.
Új Dunántúl, 1947.09.7:3.
Universitas, 1974.10.16 :3. ; 1975.05.01:3. : ill. ; 1981.03.05 : 3. ill. [Nekrológ]


A-Á, B , C-Cs , D , E-É , F , G-Gy , H , I , J , K , L , M , N , O-Ő, P , R , S-Sz , T , U , V , W , X , Z-Zs


© 2011-2017 Csorba Győző Könyvtár Creative Commons Licenc