Bihari Ottó

Foglalkozás:
egyetemi tanár; jogász
Született:
Temesvár, 1921. 01. 13.
Elhunyt:
Pécs, 1983. 01. 04.
Iskola:
debreceni egyetem (1943)
Életpálya:
A PTE Állam és Jogtudományi Karának tanszékvezető docense (1956–), egyetemi tanár (1957), a jogi kar dékán (1957–1964). A Pécsi Akadémiai Bizottság alelnöke (1969–1973), majd elnöke (1973–1983). Az MTA Dunántúli Tudományos Intézetének igazgatója  (1973–1983).
Fokozat:
Kandidátus (1957); MTA doktora (1962); MTA levelező tagja (1973); MTA rendes tagja (1979)
Tevékenységi hely:
Pécs
Kitüntetés :
Népköztársasági Érdemérem arany fokozata (1950, 1970), Szocialista Munkáért Érdemérem arany fokozata (1955); Magyar Partizán Emlékérem (1956); Munka Érdemérem arany fokozata (1964); Szocialista Hazáért Érdemrend (1967); Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1968); Felszabadulási jubileumi Emlékérem (1970); Állami Díj (1975); Tudományos Kutatói Díj (1985) (posztumusz)
Életrajzi irodalom:

Állam, térkapcsolatok, demokrácia : Bihari Ottó Emlékülés / szerk. Csefkó Ferenc. – Pécs : MTA RKK, 1987.  (PB 7223)
Annales Universitatis Quinqueecclesiensis : 1975/76-1977/78. / szerk. Sulyok Endréné. – Pécs :  Tudományegyetem, 1978. p. 48.
Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből XVI. / szerk. Ádám  Antal. – Pécs : Janus Pannonius Tudományegyetem, 1985. – p. 211-243.  (PC 4575/16)
Emlékkönyv Bihari Ottó egyetemi tanár születésének 80. évfordulójára / szerk. Petrétei József. – Pécs : PTE ÁJK, 2001.  (PC 7234)
Magyar életrajzi lexikon / főszerk. Kenyeres Ágnes. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1967–
Memoria professorum Quinqueecclesiensium. – Pécs : Pécsi Tudományegyetem, 2000. (PC 7114)
Pécs lexikon / főszerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécs Lexikon Kulturális Nonprofit Kft., 2010.
Pécsi jogászprofesszorok emlékezete, 1923-2008 : Antológia / szerk. Kajtár István. – Pécs : Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Kar, 2008. – p. 11-22. : ill.  (PC 9624)
Új magyar életrajzi lexikon / főszerk. Markó László. – Budapest : Magyar Könyvklub, 2001.

Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1983:1-2.
Dunántúli Napló, 1975.02.28:2. ; 1975.04.04:8. : ill. ; 1983.01.05:5. : ill. ; 1983.01.14:4.
Felsőoktatási Szemle, 1983.3:129.
Magyar Hírlap, 1983.01.14:9.
Népszabadság, 1983.01.05:5. [Nekr.]
Tér és Társadalom, 2002.3:187-190.
Universitas, 1974.11.27:5. ; 1975.04.17:4. ; 1979.05.24 : 3. ill.  ; 1983.02.17 : 2. ill. [Nekrológ]


A-Á, B , C-Cs , D , E-É , F , G-Gy , H , I , J , K , L , M , N , O-Ő, P , R , S-Sz , T , U , V , W , X , Z-Zs


© 2011-2017 Csorba Győző Könyvtár Creative Commons Licenc