Ranolder János

Névváltozat:
Ranolder Nepomuk János
Foglalkozás:
pap; tanár; püspök
Született:
Pécs, 1806. 05. 16.
Elhunyt:
Veszprém, 1875. 09. 12.
Iskola:
pesti egyetem, bölcselet; pécsi papnevelő intézet (1824); pesti központi papnevelő intézet (1828); bécsi Augustineum (1831)
Életpálya:
Szepesy Ignác pécsi püspök udvarában püspöki tollnok és levéltáros (1828–1829), 1829-ben szentelték pappá. A pécsi püspöki líceumban a keleti nyelvek tanára (1831–1841), részt vett a Szepesy püspök által kiadott szentírás magyarra fordításában, alkönyvtárnok, szentszéki ülnök. A pesti egyetem tanára (1841–1846). Pécsi kanonok (1845–), a pécsi papnevelő intézet prefektusa és zsinati vizsgáló (1849), apát. Pécsett letelepítette az irgalmas nővérek társulatát a kórházi betegek ápolására. Veszprémi püspök (1849–).
Tevékenységi hely:
Pécs
Életrajzi irodalom:

Ferenczy Jakab Zsigmond: Magyar irók : életrajz-gyüjtemény  / gyüjté Ferenczy Jakab és Danielik József. – Pest : Szent István Társulat, 1856-1858. – p.
Katolikus lexikon / szerk. Bangha Béla. – Budapest : Magyar Kultúra, 1931–1933.
Magyar életrajzi lexikon / főszerk. Kenyeres Ágnes. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1967–1994.
Magyar irodalmi lexikon / főszerk. Benedek Marcell. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1963–1965.
Magyar katolikus lexikon / főszerk. Diós István. – Budapest : Szent István Társulat, 1993–2010.
Nagy Imre: Öttorony : a pécsi irodalmi műveltség a kezdetektől a huszadik századig. – Pécs : Kronosz, 2013. – p. 207-209.  (PC 9234)
A Pécsi Püspöki Hittudományi Intézet évkönyve 1901–1902. – Pécs : Püspöki Lyceumi ny., 1902. – p. 119-120.  (1520)
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. – Budapest : Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, 1980–1981.
Takács Lajos: Ranolder János veszprémi püspök élete és munkássága, 1806-1875. – Veszprém : Veszprém Egyhm. Tört. Munkaközösség, 1987.  (PD 3624)
Új magyar életrajzi lexikon / főszerk. Markó László. – Budapest : Magyar Könyvklub, 2001–
Új magyar irodalmi lexikon / főszerk. Péter László. – 2., jav., bőv. kiad. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 2000.

Dunántúl, 1914.04.01:10. ; 1926.05.05:3. ; 1934.09.08:7.
Dunántúli Napló, 1989.04.19:6.
Pécsi Napló, 1928.09.16:4.


A-Á, B , C-Cs , D , E-É , F , G-Gy , H , I , J , K , L , M , N , O-Ő, P , R , S-Sz , T , U , V , W , X , Z-Zs


© 2011-2017 Csorba Győző Könyvtár Creative Commons Licenc