Prinz Gyula

Foglalkozás:
geográfus; egyetemi tanár; rektor; dékán
Született:
Rábamolnári (Vas megye), 1882. 01. 11.
Elhunyt:
Budapest, 1973. 12. 31.
Iskola:
budapesti, müncheni, berlini, breslaui egyetem
Életpálya:
Az Erzsébet Tudományegyetem Földrajzi Intézetének igazgatója (1918–1940).  Bölcsészkari dékán (1919/1920, 1933/1934, 1934/1935), az egyetem rektora (1935/1936).
Fokozat:
MTA levelező tagja (1935); Kandidátus (1952); MTA doktora (1955)
Tevékenységi hely:
Pécs
Kitüntetés :
Magyar Érdemrend középkeresztje (1936); Lóczy-érem (1939)
Életrajzi irodalom:

Baranyai helytörténetírás : a Baranya Megyei Levéltár évkönyve 1979. – Pécs : Baranya Megyei Levéltár, 1979. – p. 318.
Benke József: Az Erzsébet Tudományegyetem rektorai és dékánjai. – Pécs : POTE, 1998. – p. 175-177.. : ill.  (PC 6910)
A felszabadulás aranykönyve / összeáll. Zsadányi Oszkár és Kussinszky Endre. – Pécs : Pécs Szabad Királyi Város, 1931. – p. 143.
A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága 2. kötet / szerk. és kiad. Szabó Pál. – Pécs : Dunántúl, 1940. – p. 784-792.
Magyar életrajzi lexikon / főszerk. Kenyeres Ágnes. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1967–1994.
Memoria professorum Quinqueecclesiensium. – Pécs : Pécsi Tudományegyetem, 2000. : ill. (PC 7114)
Pécs-Baranyai ismertető / szerk. Kalotai László. – Pécs : Dunántúl, 1934. – p. 418.
Pécs-baranyai történelmi arcképcsarnok / szerk. Ódor Imre, Lengvári István. – Pécs : BML, 2004. (CD-ROM) (PCR 32)
Pécsi egyetemi almanach I. kötet. – Pécs : Pécsi Tudományegyetem, 2015. – p. 93. : ill.
Pécsi fejek / szerk. Zsadányi Oszkár és Klamár Gyula. – Pécs : Pécsi Irodalmi és Könyvnyomda Rt., 1928. – p. 89-90.
Prinz Gyula a tudós és az ember : Konferenciakötet / szerk. Tésits Róbert, Tóth József. – Pécs : Egyetemi Kiadó, 2000.  (PC 7092)
Révai új lexikona / főszerk. Kollega Tarsoly István. – Szekszárd : Babits, 1996–2008
Sragner Márta: Prinz Gyula : természettudós, utazó : 1882-1973. - Pécs : Baranya Megyei Könyvtár, 1998.  (PD 2787)
Sragner Márta:  Prinz Gyula : Bibliográfia . – Pécs : Janus Pannonius Tudományegyetem, 1998.  (PC 6947)
Szabó Pál Zoltán:  Prinz Gyula tudományos munkásságának 50 éve. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1955.  (PC 6736)
Új magyar életrajzi lexikon / főszerk. Markó László. – Budapest : Magyar Könyvklub, 2001.

Dunántúl, 1935.06.16:3.
Földrajzi Közlemények,  1984.1:1-18. ; 2001.3-4:313-314. : ill. 
Kamarai Közlöny, 1998.12.18:2. : ill. ; 1998.12.18:2. : ill.
Magyar Nemzet, 1974.01.03.
Magyar Turista, 2008.12:44-45.
Pécsi Hét, 2000.01.15:10.
Pécsi Műszaki Szemle, 1982.01:22. ; 1987.3-4:34. : ill.
Pécsi Szemle,2003.ősz:102-104. : ill.
Új Dunántúli Napló, 2012.01.11:5.
Vasi Szemle, 1982.3:460-466.


A-Á, B , C-Cs , D , E-É , F , G-Gy , H , I , J , K , L , M , N , O-Ő, P , R , S-Sz , T , U , V , W , X , Z-Zs


© 2011-2017 Csorba Győző Könyvtár Creative Commons Licenc