Nemzetiségek Baranyában

Válogatás a Baranya megyei nemzetiségekkel foglalkozó sajtóközleményekből, cikkekből, könyvekből

A 2011. évi népszámláláskor a megyében 52 998-an vallották magukat valamely hazai nemzetiséghez tartozónak, számuk jelentős mértékben, 24 százalékkal bővült az előző cenzus óta. Népességen belüli arányuk 11-ről 14 százalékra emelkedett.
Baranyában három jelentős létszámú nemzetiség él.

A hazai nemzetiségek közül a megyében a németek képviseltetik magukat a legnagyobb számban, 2011-ben mintegy 25 800-an vallották magukat e nemzetiséghez tartozónak, számuk 13 százalékkal bővült az elmúlt évtizedben.
A cigány nemzetiségűek csoportja a második legnagyobb létszámú közösség a megyében, 2011-ben közel 17 600-an vallották magukat cigány nemzetiséghez tartozónak, 1,7-szer többen, mint tíz évvel korábban. Népességen belül arányuk
2,6-ről 4,6 százalékra emelkedett, ez az országosan jellemzőt meghaladta, a megyék rangsorában pedig a hetedik legmagasabb hányadot jelentette.
Baranya megyei sajátosság, hogy az országban itt él a legnagyobb számban és arányban a horvát népcsoport. 2011-ben a népesség 1,9 százaléka, közel 7200 fő vallotta magát horvát nemzetiséghez tartozónak, számuk 1,5 százalékkal ugyan elmaradt az egy évtizeddel korábbitól, de arányuk – a megyei népesség ennél nagyobb mértékű csökkenése miatt – némileg nőtt.
A baranyai nemzetiségek igen széles intézményrendszerrel rendelkeznek (oktatási és kulturális intézmények, egyesületek, kisebbségi önkormányzatok).

A Csorba Győző Könyvtár a Nemzetiségek Baranyában című összeállítása a megyében élő nemzetiségekkel foglalkozó sajtóközleményekről, cikkekről, könyvekről ad bibliográfiai tájékoztatást.

Az évente megjelenő tájékoztató jegyzékünk amellett, hogy hasznos információkat tartalmaz a kisebbségi intézmények számára, segítséget nyújthat a téma iránt érdeklődő középiskolások, egyetemi hallgatók, kutatók és helytörténészek munkájában is.

Forrás: 2011. évi népszámlálás. Területi adatok. Baranya megye. – Pécs : Központi Statisztikai Hivatal, 2013.
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_03_2011.pdf

Nemzetiségek Baranyában 2015
Nemzetiségek Baranyában 2014
Nemzetiségek Baranyában 2013
Nemzetiségek Baranyában 2012
Nemzetiségek Baranyában 2011
Nemzetiségek Baranyában 2010
Nemzetiségek Baranyában 2009
Nemzetiségek Baranyában 2008
Nemzetiségek Baranyában 2007