Év Dolgozója

Az Érdekegyeztető Tanács bármely közalkalmazott javaslatára évente két közalkalmazott részére jutalmat adhat. A jutalomként egy elismerő oklevél, egy dísztoll kerül átadásra, továbbá Munkáltató közalkalmazottat három napra a munkavégzés alól felmenti, mely távollét idejére közalkalmazottat a fizetési fokozata alapján járó illetménye, személyi alapbére illeti meg. A távollétet közalkalmazott tárgyévben kérésének megfelelő időpontban veheti igénybe. (Csorba Győző Könyvtár Kollektív szerződés. VII. rész 11. pont)

2012

csoban.laszlo pap.aron
Csobán László Pap Áron

2013

szekedi.zsoka kiss.zoltan
Székedi Ferencné Kiss Zoltán

2014

herceg.helga a_user
Fűkőné Herceg Helga Laky Judit

2015

a_user
Márton Mária Győriné Kövesdi Zsuzsanna

2016

Villányi Rózsa Gyánti István

 


© 2011-2017 Csorba Győző Könyvtár Creative Commons Licenc