Baranyai KSzR

Baranyai Könyvtárellátás logó, embléma

A 301 településsel rendelkező Baranya megyében a Csorba Győző Könyvtár működteti a Baranya Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert (röviden: Baranyai KSzR-t) és a Nemzetiségi Ellátó Központot (röviden: NEK). Emellett szakmai segítséget nyújt a városok és a nyilvános könyvtárak munkájához is.

A legfontosabb célok a BKSzR-ben a következők:

A rendszerben a megye települései közül megközelítőleg 31 %-nak kell biztosítani a kulturális esélyegyenlőség lehetőségét a legkorszerűbb könyvtári és információs szolgáltatások elérhetővé tételével.

A megyében a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szerint; a könyvtárellátási szolgáltatás mindkét típusa működik (Magyarországon egyedülálló módon):

  1. könyvtári, információs és közösségi szolgáltató hely és
  2. könyvtárbusz (Könyvtárbusz 1.; Könyvtárbusz 2.) által végzett könyvtárellátás.

A Könyvtár, mint szolgáltató könyvtár célja, hogy a könyvtári szolgáltatást igénylő legkisebb település lakossága is ugyanazt a könyvtári ellátást kapja, amelyek a megyeszékhelyen vagy a városokban élő emberek számára adottak: új könyvek, folyóiratok, közérdekű információk, internethasználat, kulturált környezet, könyv- és könyvtárhasználatra, valamint olvasásra nevelő programok, rendezvények.

A feladatok elvégzéséhez (adatszolgáltatás, Baranyai KSzR katalógusban való keresés, közvetlen kommunikáció a szolgáltató helyekkel és könyvtárakkal, információk, segédanyagok, pályázati lehetőségek megosztása, stb.) a Baranya Háló weboldalt hozta létre a Csorba Győző Könyvtár.

baranyai_konyvtarellatas-konyvtar-2014-terkep


© 2011-2017 Csorba Győző Könyvtár Creative Commons Licenc